Analyse presentatie Peels voor de gemeenteraad
Forum / G7 Forum / Analyse presentatie Peels voor de gemeenteraad
Forum / G7 Forum / Analyse presentatie Peels voor de gemeenteraad
Je zit momenteel in het Analyse presentatie Peels voor de gemeenteraad

Klik hier om naar het prikbord te gaan

ahk

@ahk - 18 mei 2019 om 19:49
"
Het blijft speculeren hé Soldo
18 mei 2019 om 19:49

realiteitszin

@realiteitszin - 18 mei 2019 om 19:35
"
Analyse van de presentatie van de heer Peels voor de gemeenteraad:

Op een begroting van 6,5 miljoen komt Roda dit seizoen 2,3 miljoen tekort. Dat het gedekt is, is mooi. Maar toch roept het vragen op, die overigens niet gesteld zijn:

- Is dat incl. of excl. de 4 ton uitgestelde huur uit 2018?
- Is er meer of minder uitgegeven dan de begrootte 6,5 miljoen?
- M.a.w.: wat is het uiteindelijke, daadwerkelijke inkomstenniveau over dit seizoen?

Het is belangrijk te weten hoe veel er daadwerkelijk aan inkomsten is gegenereerd. Tevens heeft het invloed op de begroting en het berekenen voor het tekort van komend seizoen.

Als er niet meer is uitgegeven dan 6,5 miljoen heeft Roda dus 3,8 of 4,2 miljoen aan inkomsten gegenereerd. In dit bedrag is de vaste degradatie-bijdrage van de KNVB (6 ton) inbegrepen. Daar blijft voor komend seizoen 4 ton van over.

Roda werkt aan een begroting voor komend seizoen van 5,2 miljoen (zonder de 4 ton uitgestelde huur) en zegt 9 ton tekort te komen. Oftewel een inkomstenniveau van 4,3 miljoen. Ook dit roept vragen op.

- Hoe komt men aan een inkomstenstijging?

2 ton minder degradatiebijdrage, minder mediageld, etc. etc.

Ter verduidelijking is er een overzicht van de FBO, op pag. 21 van onderstaande link:
https://fbo.nl/wp-content/uploads/edd/2019/02/2018-Handboek-promotie-degradatie-definitief.pdf (zowiezo interessant leesvoer)

De door Dhr. Peels genoemde cijfers zijn uiteraard globaal, maar staan hoe dan ook in schril contrast met de door de FBO geschetste werkelijkheid. Dat roept dus ook weer vragen op die niet gesteld zijn.

- Kunnen de cijfers uit de beoogde begroting worden gespecificeerd? Of kan er in ieder geval duidelijk gemaakt worden hoe men aan de forse inkomstenstijging komt?
- Hoe wordt er begrotingstechnisch en boekhoudkundig omgegaan met de uitgestelde huurbetalingen van 4 ton in beide seizoenen?

Tenslotte bevestigt Peels het opnemen van de commerciële vermarkting van de stadionnaam in de begroting. “Maar”, zo zegt hij zelf letterlijk: “We zijn er door de situatie nog niet de boer mee op geweest.”
- In hoeverre kun je dan een dergelijk bedrag in je begroting opnemen?

Conclusie:
Het is dus maar zeer de vraag in hoeverre het bedrag van 9 ton tekort realistisch is. Er zitten allerlei haken en ogen aan het betoog van Dhr. Peels. Een tekort vergelijkbaar aan dat van het afgelopen seizoen is gezien de feiten en de historie van eerdere degradanten een stuk realistischer.

Zelfs al wordt de gepresenteerde begroting goedgekeurd door de KNVB, een evt. investeerder zal daar (bij het inkijken van de boeken) zeker doorheen prikken. En dan kun je je afvragen hoeveel geld al geïnvesteerd moet worden voor er überhaupt gebouwd kan worden. Wat een eventuele overname alleen maar bemoeilijkt, of sterker nog: in mijn ogen zelfs onwaarschijnlijk maakt.
18 mei 2019 om 19:35 - geschiedenis