Verslag maandelijkse bijeenkomst Supportersraad – augustus 2021
wo 18 augustus 2021 om 15:44

Maandagavond heeft het maandelijkse overleg van de Supportersraad plaatsgevonden. Hierin werden de volgende onderwerpen besproken:

1. Stand van zaken m.b.t. tegemoetkoming seizoen 2019-2020/ seizoen 2020-2021
2. Stand van zaken m.b.t. belofte gepersonaliseerde stoelen
3. Wedstrijdorganisatie en communicatie vanuit de club
4. Zichtbaarheid Roda JC in de regio (seizoenkaartcampagne)
5. Betrekken van de regio c.q. maatschappelijke rol Roda JC
6. Evaluatie wedstrijd- en cateringorganisatie Roda JC-Excelsior
7. Gastvrijheid en catering

1. Stand van zaken m.b.t. tegemoetkoming seizoen 2019-2020/ seizoen 2020-2021


Vanwege de Coronabeperkingen werd de competitie in het seizoen 2019-2020 medio maart vroegtijdig stopgezet. Voor Roda JC betekende dit dat 5 thuiswedstrijden niet konden doorgaan. Roda JC bood haar seizoenkaarthouders en supporters die in het bezit waren van losse tickets voor wedstrijden die vanwege het coronavirus geen doorgang konden vinden een tegemoetkomingsregeling aan. Ook het daaropvolgende seizoen was een wedstrijdbezoek niet toegestaan en bood Roda JC haar seizoenkaarthouders wederom een tegemoetkoming aan. In de voorbije weken bereikten ons signalen dat niet alle supporters die aangegeven hebben van deze regelingen gebruik te willen maken, door Roda JC benaderd zijn en/ of deze compensatie ontvangen hebben. Als Supportersraad vinden wij het belangrijk dat deze mensen alsnog in de gelegenheid worden gesteld, de door hun gekozen tegemoetkoming te kunnen gebruiken. Daarom roepen wij alle supporters die de tegemoetkoming van het seizoen 2019-2020 en 2020-2021 niet ontvangen hebben op zich bij ons te melden via https://www.wijzijnrodajc.nl/supportersraad/compensatieregeling
Wij zullen dan met Roda JC in gesprek gaan over een correcte afwikkeling.2. Stand van zaken m.b.t. belofte gepersonaliseerde stoelen


Roda JC beloofde in de seizoenkaartmailing van dit jaar dat de eerste 1000 verlengers/ bestellers aankomend seizoen een gepersonaliseerde stoel in het stadion zouden krijgen. Afgelopen vrijdag bleek dat deze gepersonaliseerde stoelen nog niet zijn gerealiseerd. Roda JC is inmiddels in het bezit van de naamstickers en zal zo snel mogelijk zorg dragen voor het bestickeren van de stoelen.

3. Wedstrijdorganisatie en communicatie vanuit de club


Wij hebben er bij Roda JC op aangedrongen dat de communicatie over thuis- en uitwedstrijden via de social-mediakanalen van de club verbeterd moet worden. Waar in het verleden door de club voor iedere wedstrijd een evenement aangemaakt werd waarin de actuele wedstrijdinformatie te vinden was, blijft dit tot op heden achterwege. Wij zouden het toejuichen, wanneer supporters tijdig door de club over alle actuele wedstrijdinformatie geïnformeerd worden.

4. Zichtbaarheid Roda JC in de regio (seizoenkaartcampagne)


5. Betrekken van de regio c.q. maatschappelijke rol Roda JC


In een eerder overleg heeft algemeen directeur Martijn Wismans aangegeven dat de door Roda JC geplande seizoenkaartcampagne vanwege de Coronamaatregelen niet door kon gaan. Er lagen reeds een aantal plannen om de zichtbaarheid van de club in de regio te vergroten. In de daarop volgende maanden zou Roda JC deze plannen ook uit gaan voeren. Vooralsnog is hier echter weinig van terecht gekomen en streven andere clubs ons op dit gebied stilaan voorbij. In het huidige overleg hebben wij een aantal concrete voorstellen gedaan, die niet alleen de zichtbaarheid zullen vergroten maar ook een verdere invulling geven aan de maatschappelijke rol van Roda JC in de regio. Daarbij is ook de bijdrage van vrijwilligers besproken, die naar onze mening een veel grotere rol bij de uitvoering van plannen/ werkzaamheden van de club zouden moeten krijgen. Wij stellen daarom voor om een vrijwilligerscoordinator aan te stellen, die vrijwilligers en Roda JC met elkaar kan verbinden. Iedereen die zich als vrijwilliger beschikbaar will stellen, kan dit via het volgende formulier kenbaar maken: https://www.wijzijnrodajc.nl/supportersraad/vrijwilligers6. Evaluatie wedstrijd- en cateringorganisatie Roda JC-Excelsior


7. Gastvrijheid en catering


Naar aanleiding van de wedstrijd Roda JC-Excelsior van afgelopen vrijdag zijn er veel klachten en vragen binnengekomen. Roda JC en Yvey hebben deze signalen ook ontvangen en zijn zich ervan bewust dat niet alles vlekkeloos is verlopen. Daarvoor wil men zich bij de supporters verontschuldigen en doet men de belofte alles in het werk te stellen om de wedstrijdorganisatie als ook de catering bij de volgende wedstrijd op orde te hebben. Zo zullen er meer toegangspoorten geopend worden, hetgeen de doorstroom bij binnenkomst moet verbeteren. Daarnaast zal er meer personeel aanwezig zijn om de Coronacheck door te voeren. Op het gebied van catering zullen er meer cateringspunten bemand worden, hetgeen ook de doorstroom daar ten goede zal komen. Concreet betekent dit:
- Kiosk 2 (West) gaat volledig geopend worden, alle vier de uitgiftepunten worden benut
- Kiosk 3 (West) gaat open
- Kiosk 5 (Zuid) gaat volledig geopend worden, alle vier de uitgiftepunten worden benut
Tevens zal men het wisselsysteem bij de biervoorzieningen gaan optimaliseren, waardoor er minder tijd nodig is om een leeg vat te vervangen door een gevuld vat. Daarnaast zal ook de betaalmogelijkheid door betaalkaarten op orde zijn en kunnen de penningen bij de wedstrijd tegen NAC Breda en Top Oss ingeleverd worden.
In de komende periode gaat Heineken alle biervoorzieningen controleren en daar waar nodig verbeteren. De verwachting is dat dit ook de kwaliteit van het bier ten goede zal komen. Als laatste zullen de afgeplakte assortimentsborden in de loop van het seizoen vervangen worden. Daar wil men nog even mee wachten omdat men nog wil schaven aan het assortiment.
Wij hebben aangegeven dat wedstrijdbeleving erg belangrijk is en supporters, ook bij een nederlaag van Roda, met een goed gevoel huiswaarts keren moeten. Wat ons betreft moet de club stappen gaan zetten op het gebied van klantvriendelijkheid en service.

Bron: Facebook: Supportersraad Roda JC Kerkrade

Gerelateerd nieuws