Eerste resultaten pilot: "Betrekken supporters" zijn positief
di 20 december 2016 om 11:00

Eerste resultaten pilot: "Betrekken supporters" zijn positief
di 20 december 2016 om 11:00

Een Supporters Liaison Officer, versoepeling van vervoersregels voor supporters van bezoekende clubs, een overleggroep met supportersverenigingen en fanclubs en een proef met het afschaffen van de clubcardverplichting; de eerste resultaten van de voetbalpilot ‘Betrekken supporters´, die op 1 januari door Roda JC Kerkrade en de gemeente Kerkrade is gestart, zijn veelbelovend.

De pilot moet voetbal weer tot een feest maken door het zo breed mogelijk organiseren van supportersparticipatie binnen Roda JC Kerkrade. De Kerkraadse proef is één van de initiatieven om het voetbal in Nederland in 2020 weer toegankelijk, gastvrij en veilig te maken, de zogenaamde ‘normalisatie´.

Resultaten
In het eerste jaar van de voetbalpilot zijn een aantal aansprekende resultaten geboekt. Zo is Roda JC Kerkrade een nieuw overleg gestart waarin zoveel mogelijk vertegenwoordigers van zowel de supportersverenigingen als ook de fanclubs participeren. Daarnaast heeft Roda JC Kerkrade sinds oktober een Supporters Liaison Officer (SLO). Deze SLO komt op voor de belangen van de supporters en vormt een schakel tussen de voetbalorganisatie en de supporters. Bij thuiswedstrijden is hij voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd het aanspreekpunt voor alle supporters in het stadion. Bij uitwedstrijden is hij de contactpersoon voor de in het stadion aanwezig Roda JC-supporters.

Versoepelde regelgeving
Een ander onderdeel van het project is het zo veel mogelijk toepassen van maatwerk. Dat wil zeggen dat per wedstrijd wordt bekeken welke (veiligheids-)maatregelen noodzakelijk zijn voor een thuiswedstrijd. Zo zijn bij de wedstrijden tegen N.E.C., ADO Den Haag en PSV de verplichte vervoersregels voor de bezoekende clubs versoepeld.

Na de winterstop wordt de ingezette lijn voortgezet. Er wordt in samenwerking met supporters een start gemaakt met een supportersbeleidsplan. Hierin komen onder andere de huisregels van het stadion en de afspraken die gelden voor een busreis naar een uitwedstrijd aan bod. Daarnaast zal worden bekeken hoe de sfeer om het stadion voorafgaande aan wedstrijden kan worden verbeterd. Hierbij wordt gedacht aan het inrichten van een ‘fanplein´.

Afschaffen clubcardverplichting
Vanaf januari start een proef waarbij de clubcardverplichting voor het thuispubliek voor wedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion zoveel mogelijk komt te vervallen. De clubcard hindert bezoekers momenteel om spontaan een kaartje te kunnen kopen voor een wedstrijd. De proef wordt onder een aantal randvoorwaarden uitgevoerd. Zo zullen kaarten op de wedstrijddag enkel per persoon worden verkocht aan de buitenkassa en vindt een identiteitscontrole plaats. Dit om te voorkomen dat supporters met een stadionverbod een kaartje kunnen kopen en de veiligheid gewaarborgd blijft. Per thuiswedstrijd zal via de site van Roda JC worden aangegeven of er wel of geen sprake is van een clubcardverplichting.

Evaluatie
In juli 2017 eindigt het project en wordt geëvalueerd welke initiatieven succesvol zijn en bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid, gastvrijheid en veiligheid van het voetbal. Op basis hiervan wordt besloten welke initiatieven worden voortgezet. De bevindingen worden gedeeld met de supporters, de KNVB, het ministerie van Veiligheid en Justitie en andere voetbalclubs en gemeenten.

Voetbal 2020
De initiatieven van Roda JC Kerkrade en de gemeente Kerkrade zijn onderdeel van het landelijke project ‘Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal´. Daarin werken zeven gemeenten die een betaald voetbalorganisatie (BVO) huisvesten samen met de KNVB, voetbalclubs, politie, Openbaar Ministerie en het ministerie van Veiligheid en Justitie aan pilots met nieuwe initiatieven voor toegankelijker, gastvrijer en veiliger voetbal.

Het doel is dat in 2020 voetbal weer een feest wordt voor iedereen. Echte supporters moeten minder last hebben van relschoppers en van maatregelen die worden genomen om incidenten rond het voetbal en in het stadion tegen te gaan. Daarnaast willen de initiatiefnemers de stadions veiliger en gastvrijer maken. Onderdelen hiervan zijn dat de regierol van gemeenten wordt versterkt, hooligans te maken krijgen met een meer persoonsgerichte aanpak en dat er gezocht wordt naar meer manieren om supporters te betrekken bij maatregelen om voetbal een feest te laten zijn.

Bron: Roda JC.nl