Nieuws
Definitieve puntenaftrek en geldboete voor Roda JC

Definitieve puntenaftrek en geldboete voor Roda JC

De Onafhankelijke Beroepscommissie Licentiezaken Betaald Voetbal heeft het beroep van Roda JC Kerkrade inzake de puntenaftrek wegens het in strijd handelen met de licentieregels afgewezen.

Dit betekent dat het totaal aantal punten dat door Roda JC reeds bij elkaar is gespeeld (19), per direct wordt verminderd met drie punten. Tevens moet de club een geldboete ter grootte van €12.500 betalen.

Motivering Beroepscommissie

De drie punten worden definitief in mindering gebracht als gevolg van het overtreden van het Licentiereglement en de Richtlijn wijziging zeggenschap. Specifiek gaat het erom dat voormalig beoogd grootaandeelhouder dhr. Garcia De la Vega zonder voorafgaande toestemming van de Onafhankelijke Licentiecommissie Betaald Voetbal meer dan 25% van de aandelen/zeggenschapsrechten in Roda JC heeft verkregen.

De geldboete wordt definitief opgelegd als gevolg van het niet voldoen aan de informatie- en meldplicht en voor het niet voldoen aan de kwaliteitseisen (1,4,6) uit de Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder.

De drie punten worden afgetrokken van de totaalstand; niet van het puntenaantal van de huidige én aankomende periodes.

Tegen deze uitspraak van de beroepscommissie kan géén beroep worden aangetekend; hetgeen de uitspraak een definitief karakter geeft. De club zal géén commentaar geven inzake dit dossier.

Bron: RODAJC.nl