Nieuws
Persoonlijk statement Mauricio Garcia de la Vega

Persoonlijk statement Mauricio Garcia de la Vega

Persoonlijk statement Mauricio Garcia de la Vega inzake berichtgeving NRC, d.d. 30 augustus 2019, “In Spanje weten ze al wat Roda JC te wachten staat: ‘Deze man ruïneert je club’”

NRC doet onderzoek naar mijn achtergrond en historie n.a.v. de geplande aandelenovername bij Roda JC. De journalist maakt daarbij grotendeels gebruik van informatie en bronnen die men verkregen heeft via de tegenpartij van een rechtszaak in Murcia. Deze zaak diende bij sporttribunaal CAS. De tegenpartij is daar geheel in het ongelijk gesteld. De wijze van presentatie van de informatie door de NRC-journalist duidt mijns inziens op rancune van de tegenpartij.

In de samenvatting van het online-artikel (gekleurd kader met de titel “Wat is het nieuws?”)
herken ik mij dan ook niet. Ik neem nadrukkelijk afstand van de conclusies en de context.

Aangezien het de KNVB is die mijn aandelenovername zal beoordelen, zal ik ook de KNVB van alle informatie voorzien die aantoont dat de conclusies van de NRC-journalist onjuist zijn. Ik zal die informatie op korte termijn naar de KNVB sturen.

Dezelfde informatie zal ik openbaar maken, maar pas nadat de KNVB een oordeel heeft gevormd over de aandelenovername van Roda JC. Dit om het proces dat doorlopen wordt om de club over te nemen niet onnodig te verstoren.

Het toetsingskader dat de KNVB hanteert is objectief. Ik zie het oordeel van de KNVB met vertrouwen tegemoet.

De tendentieuze informatie die nu uit Mexico en Spanje wordt gepresenteerd heeft tot doel om onrust rond mijn persoon en de club te creëren. Een club die juist nu gebaat is bij rust.

Ik werk inmiddels met veel mensen aan een stabiele toekomst bij Roda JC. De onrust die het in NRC gepubliceerde artikel oproept, verdient de Roda-familie niet.

Ik zal verder niet meer inhoudelijk reageren op het artikel, totdat het oordeel van de KNVB omtrent de aandelenovername gevormd is.

Mauricio Garcia de la Vega
30 augustus 2019