Nieuws
Frits Schrouff verkoopt 20% van zijn aandelen in Roda JC aan Korotaev

Frits Schrouff verkoopt 20% van zijn aandelen in Roda JC aan Korotaev

Aleksei Korotaev heeft 20% van de aandelen in Roda JC overgenomen van FS United, de stichting van Frits Schrouff. Deze transactie is in lijn met de wens van Schrouff om zijn financiële betrokkenheid bij de club af te bouwen. Het prioriteitsaandeel van 0,2% (eigendom van Stichting Roda JC), welk aandeel ziet op het bewaken van de clubcultuur (zoals naam, logo en clubkleuren), blijft bij de transactie ongemoeid.

Sanering

Met de overname van een deel van de aandelen is ook een einde gekomen aan de gerechtelijke procedure, die aanhangig was tussen Roda JC en Korotaev. De gelden die zich op de bankrekening bij de notaris bevonden, zijn ten goede gekomen van de club en niet ten gunste van Schrouff, zoals eerder ten onrechte in de media is verschenen. Met deze gelden kunnen de verliezen in het seizoen 2017-2018 worden gedekt. Dit betekent echter niet dat daarmee de financiële problemen, waarmee de club te kampen heeft, zijn opgelost. De club is daarmee immers nog lang niet in veilige haven. Er zal op alle fronten worden bekeken, op welke wijze kosten bespaard kunnen worden. De kostenbesparende maatregelen zullen ook personele gevolgen hebben. Welke gevolgen dit zullen zijn, zal binnenkort duidelijk worden gemaakt.

Ondernemerscollectief

Om een nieuwe koers in te zetten met als doel om van de club weer een financieel en organisatorisch gezonde organisatie te maken, heeft een collectief van de regionale ondernemers zich bereid verklaard om in overleg met aandeelhouders Schrouff en Korotaev een aantal noodzakelijke veranderingen door te voeren. Deze ondernemers (Stienstra, KLG Europe, Commaxx International NV, Cadac Group, Mabs4.0 en Gruppo Esmi), die overigens geen aandelen verwerven, zullen plaatsnemen in het bestuur van Stichting FS United en van daaruit aan de slag gaan en het voortouw nemen in de uitvoering van de bezuinigingsplannen. Ook zullen zij in overleg met de aandeelhouders, onderzoeken wie de rol van de huidige Algemeen Directeur Wim Collard gaat overnemen. Formateur van het ondernemerscollectief, Carel Bouckaert, licht de rol van de ondernemers als volgt toe: 'Met de afronding van de aandelentransactie krijgt de club de tijd om gedurende het seizoen 2018-2019 orde op zaken te stellen. Dit is hard nodig, omdat de toekomst van Roda JC niet geborgd kan worden, indien er geen veranderingen worden doorgevoerd. Er zal meteen flink bezuinigd moeten worden om het hoofd boven water te houden. In dat kader zal een dringend beroep worden gedaan op stakeholders (o.a. gemeente, sponsoren en leveranciers) alsmede op de supporters, die de club in goede en slechte tijden altijd hebben gesteund onder het motto: 'samen zijn we sterk!'. Het ondernemerscollectief zal een belangrijke rol gaan spelen door enerzijds de organisatiestructuur door te lichten en te verbeteren en anderzijds te streven naar een sluitende begroting voor het komende seizoen. Schrouff heeft al zijn vorderingen op de club kwijtgescholden, zodat de club qua eigen vermogen schoon aan de toekomst kan beginnen. Het komende seizoen zal dus een seizoen van transitie zijn als opmaat naar hopelijk meer stabiliteit en structuur.'

Toekomst

Korotaev is zeer verheugd over het feit dat hij met Schrouff en de club tot overeenstemming is gekomen. Ook als minderheidsaandeelhouder is hij blij om met de groep ondernemers samen te werken en hij zal hen steunen bij alle noodzakelijke maatregelen die goed zijn voor de toekomst van de club.

Door zich financieel te committeren bewijst Korotaev dat Roda JC sinds zijn eerste bezoek aan de club nooit meer uit zijn gedachte is geweest en hij hoopt dat hij in de nabije toekomst in staat zal zijn een meerderheidsbelang te verwerven met als doel om er samen weer een mooie en stabiele club van te maken. Van deze diep gekoesterde wens heeft Korotaev nooit een geheim gemaakt. Tot die tijd zal gezamenlijk met man en macht gewerkt worden aan een vernieuwd Roda JC.

Korotaev wil ook Frits bedanken voor zijn betrokkenheid in de afgelopen jaren.