Nieuws
Reactie Roda JC op berichtgeving 1Limburg over Aleksei Korotaev

Reactie Roda JC op berichtgeving 1Limburg over Aleksei Korotaev

Roda JC heeft met verbazing gereageerd op het artikel van 1Limburg dat de club is gestart met een juridische procedure tegen Aleksei Korotaev. Roda JC benadrukt dat dit bericht onvolledig én uit z'n verband is gerukt.

Via deze weg wil de club graag duidelijkheid verschaffen: in mei 2017 heeft Roda JC beslag gelegd op de gelden van de bankrekening bij de notaris, dit om te voorkomen dat deze
gelden terug zouden vloeien naar Dubai. Echter, om te voorkomen dat het beslag zou vervallen heeft de club een rechtszaak moeten aanspannen over de vraag wie recht heeft op
deze gelden.

Het starten van deze rechtszaak heeft de club in goed overleg met Aleksei Korotaev zo lang mogelijk uitgesteld. Onlangs hebben we dit, eveneens in goed overleg met Aleksei Korotaev, noodgedwongen in gang moeten zetten. Nog steeds is de club in overleg met Korotaev om hier een goede oplossing voor te vinden buiten de rechter om.

De club benadrukt nogmaals dat het nog steeds in goed contact staat met Aleksei Korotaev.